OLGA PECHCIN
Status klubu:   
trener sekcja lekkoatletyczna
Uprawnienia:   
Trener lekkoatletyki II klasy, Instruktor
narciarstwa zjazdowego i kulturystyki,
ratownik wodny, instruktor harcerski,
drużynowa 302 Wielopoziomowej Drużyny
Harcerek VIA im. Olgi Drahonowskiej - Małkowskiej.
OSIĄGNIĘCIA:
Najlepsze wyniki:
                                   400 m     -     59.66
                                 400 ppł     -     63.59
                                      2 km     -     00:07:16
                                      5 km     -     00:20:43