ZARZĄD KLUBU

KLUB SPORTOWY KS ZIELONO - CZARNI

ZARZĄD KLUBU

MARIUSZ MURAWSKI                            Prezes
SEBASTIAN RECZEK                              Wiceprezes

KSIĘGOWOŚĆ / KADRY

DAMIAN OCHLAK                                   Sekretarz
LESZEK NIEWIŃSKI                               Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

AGNIESZKA MURAWSKA                     Przewodnicząca Komisji
EDYTA CHMIELEWSKA                        Zastępca Przewodniczącej 
                                                                      Komisji

MEDIA KLUBOWE

LESZEK NIEWIŃSKI                              Administrator Strony
KAROL JABŁOŃSKI                               Administrator Strony